POS

De POS – Personal Outcomes Scale, meet de Kwaliteit van Bestaan van een persoon op basis van specifieke indicatoren die zijn verbonden met de 8 domeinen van Kwaliteit van Bestaan.

POS onvoorwaardelijk opgenomen in Pijler 2B voor 2016


Op vrijdag 18 december 2015 heeft de commissie van deskundigen de POS de volgende beoordeling gegeven:

Beoordeling

Het instrument Personal Outcomes Scale POS wordt onvoorwaardelijk opgenomen in de waaier 2016.

De commissie heeft laten weten dat het instrument voldoet aan alle gestelde criteria met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit.

Er is onder andere waardering voor:

  • de ruimte die de POS geeft tot het beschrijven van kwalitatieve opmerkingen over de kwaliteit van bestaan van de persoon.
  • De ontwikkeling van de KinderPOS (POS-C).
  • Mogelijkheden voor aggregatie en voor koppeling aan andere gegevens.
  • de voorgenomen doorontwikkeling van de POS, die illustreert “dat u steeds op zoek bent naar het optimaliseren van het instumentarium”
  • De aandacht die er is voor het werken aan een instrumentarium voor de groep mensen met EMB.

De wetenschappelijke verankering van de POS is en blijft positief. Specifiek noemt de commissie ook de aansluiting bij internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van de POS als interessant.


Vanaf 2014 is het voor organisaties verplicht om voor het meten van cliëntervaringen gebruik te maken van een instrument uit de waaier.

Eén van de instrumenten uit de waaier is de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal, de POS. Dit instrument is in 2008 ontwikkeld door Prof. Dr. R. Schalock, Prof. Dr. G. van Hove, Prof. Dr. J. van Loon en Dr. C. Claes.

  1. De POS meet ervaringen van individuele cliënten over de kwaliteit van hun bestaan en dienstverlening van de organisatie (gericht op domeinen van kwaliteit van bestaan).
  2. De POS genereert verbeterinformatie op individueel cliëntniveau. Deze verbeterinformatie kan worden geaggregeerd naar de organisatorische eenheid en/of naar de organisatie als geheel.
  3. Er wordt systematisch gewerkt aan validiteit, verbetering en onderbouwing van de POS.

De POS is digitaal beschikbaar via de QinO-tool en genereert vanuit die tool automatisch gegevens op individueel-, locatie- en organisatieniveau. Middels een exportmogelijkheid kunnen de POS uitkomsten ook gekoppeld worden aan andere gegevens die binnen uw organisatie beschikbaar zijn.  Wij bieden de mogelijkheid om gratis toegang te krijgen tot de demonstratie omgeving van de QinO-tool. zodat u zelf kunt ervaren wat de mogelijkheden van de POS zijn. Tevens is het mogelijk om toelichting op de werking van de tool te krijgen bij u op locatie.

Heeft u interesse in een tijdelijke login op de demonstratie omgeving? Of wilt u een persoonlijke toelichting op locatie? Neem vrijblijvend contact op via email of telefoon.