SIS

De SIS® – Supports Intensity Scale, helpt met vaststellen van wat voor soort, de hoeveelheid en de intensiteit van ondersteuning die iemand nodig heeft om te kunnen participeren in de samenleving. De SIS® is een valide en betrouwbaar instrument om de ondersteuningsbehoeften van mensen met verstandelijke beperkingen in kaart te brengen. In 2006 werd de SIS in het Nederlands gepubliceerd. In 2010 verscheen een nieuwe, Nederlandstalige versie. De SIS® wordt voor Nederland en Vlaanderen uitgegeven door BSL (Houten). De SIS®versie is bedoeld voor volwassen cliënten (18-70 jaar). Er wordt gewerkt aan een kinder-versie van de SIS®.

De SIS®gaat uit van een gevalideerd model dat aansluit bij het Kwaliteit van Bestaan denken. Dit gebeurt op een directe manier en niet indirect via intelligentieniveau of tekorten in competenties zoals veelal gebruikelijk.

In de praktijk wordt de SIS®gebruikt als opleidingsinstrument en als basis voor individuele ondersteuningsplannen. De SIS® kan verder worden gebruikt om profielen van ondersteuningsbehoeften op te stellen en te vergelijken, zowel van individuele personen als van groepen (bijvoorbeeld van woongroepen, organisatieclusters of regio’s). De SIS®steunt op een evidence based benadering van ondersteuningsbehoeften.

Voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties kijkt u in het menu bij Publicaties.