Over QinO

Kwaliteit van Bestaan is een groot goed.

QinO Benelux BV is gelieerd aan Stichting Arduin te Middelburg. Stichting Arduin is een innoverende organisatie op onder andere het gebied van de ontwikkeling van ondersteuningsmethodieken voor mensen met ondersteuningsvragen op een of meer gebieden van Kwaliteit van Bestaan. Arduin wenst de ontwikkelde ondersteuningsmethodieken, volledig los van Arduin, in de vorm van onder andere de applicaties SIS, ISP en POS aan te bieden aan collega organisaties en (semi)overheidsinstellingen en andere potentiële gebruikers in binnen­ en buitenland om zo het gedachtegoed van Arduin, het vergroten van de kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking of ondersteuningsvraag, verder te verspreiden.

De activiteiten van QinO BV betreffen: Het ontwikkelen en doen toepassen van wetenschappelijk gevalideerde methodes voor hulpvraagverduidelijking en outcomes van ondersteuningsinspanningen op het terrein van zorg al dan niet in combinatie met wonen, werken en vrije tijd voor mensen die niet zelfstandig, aan de samenleving kunnen  deelnemen.

In dit kader wordt samengewerkt met universiteiten en onderzoekscentra in binnen­ en buitenland. QinO BV verstrekt de methodieken in licentie en traint, adviseert en begeleidt organisaties en instellingen die actief zijn op het gebied van informatie, advies en ondersteuning van mensen met een beperking, handicap, chronische ziekte of andersoortige ondersteuningsbehoeften met de invoering de geleverde producten.

Directie QinO Benelux BV
Prof. Dr. J.H.M. van Loon

QinO Benelux BV
Postbus 85
4330 AB MIDDELBURG

Bezoekadres:
Seissingel 4
4333 GV MIDDELBURG

Tel: +31-118­-434500
Fax: +31-118-­434599

www.qol-­instruments.com
info@qol­-instruments.com