Methodieken

Quality of Life Instruments – Instrumenten om de Kwaliteit van Bestaan te meten.

Een persoonsgericht ondersteuningssysteem

input troughput output

Eerst worden de wensen en persoonlijke aspiraties met de cliƫnt besproken en vastgelegd, vervolgens is het nodig dat de ondersteuningsbehoefte wordt bepaald en vastgesteld. De ondersteuningsbehoefte kan worden bepaald aan de hand van de Supports Intensity Scale (Thompson et al., 2004). Deze beide elementen, wensen/aspiraties en ondersteuningsbehoefte, vormen de input van de ondersteuningsmethodiek.
Deze input dient vervolgens verwerkt te worden in een individueel ondersteuningsplan (throughput).
De resultaten van de ondersteuning worden vervolgens op dezelfde elementen (output) worden getoetst, waarbij de ondersteuningsuitkomsten worden gemeten met de Personal Outcomes Scale (POS).

De Supports Intensity Scale
De Personal Outcomes Scale